Gdje su tropske prašume?

Tropske kišne šume javljaju se u blizini ekvatora, gdje je vrijeme toplo i kišovito tijekom cijele godine. Najveće od tih šuma nalaze se u slivu rijeke Amazon u Južnoj Americi, u slivu rijeke Kongo u Africi i u većem dijelu jugoistočne Azije.
Široko je raznoliko drveće u tropskim kišnim šumama. Na površini od 2,6 četvornih kilometara može rasti 100 vrsta drveća. Gotovo sva stabla u tropskim kišnim šumama su širokolisna i zimzelena stabla, iako se također mogu naći borovi i paprati. Slojevi grmlja i biljaka su rijetki, jer vrlo malo sunčeve svjetlosti može prodrijeti u krošnje stvorene granama. Međutim, u višim dijelovima drveća gdje sunčeve zrake dolaze snažne, grane su okružene biljkama penjačicama.
Datoteka činjenica: U tropskim kišnim šumama većina životinja živi u visokim granama, gdje mogu naći puno hrane. Te životinje uključuju leteća ili penjačka stvorenja poput šišmiša, ptica, insekata, guštera, miševa, majmuna, oposuma i zmija.

Objavljeno dana